Header Ads

header ad

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΥΡΓΑΡΙ»                   

Κατόπιν της από 27-12-2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΔΕΜ) Α.Ε., αποφασίστηκε η πρόσκληση συνεργάτου με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μεταφορά λυμάτων (κοπριάς – κοτσιλιάς) των πτηνοτροφείων της περιοχής του Δήμου Μεγαρέων στον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΜ, όπου γίνεται η επεξεργασία τούτων.

1) Η μεταφορά θα γίνεται στο εργοστάσιο της ΔΕΜ που είναι εγκατεστημένο στο Δημοτικό χώρο «Πυργάρι» και γίνεται με την επιμέλεια και την ευθύνη της εταιρίας «ΜΕΓΑ ΕΚΟ» κατόπιν της υπαρχούσης συμβάσεως μετ’αυτής.

2) Ο συνεργάτης μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει αυτοκίνητο ειδικώς διασκευασμένο για την μεταφορά των κάδων, που θα μεταφέρεται η κοπριά και το οποίο θα πρέπει να έχει την νόμιμη άδεια διενέργειας της μεταφοράς αυτής και να έχει εγκριθεί η διασκευή του υπό αρμοδίας αρχής.

3) Η προβλεπομένη αμοιβή γιά κάθε μεταφερόμενο κάδο ορίζεται,  κατ’ανώτατο όριο, στο ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα αποτελέσει την ανώτερη βάση των μειοδοτικών προσφορών του  διαγωνισμού.

4) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί διά προσφορών που θα κατατεθούν στην Γραμματεία της ΔΕΜ, Οδός Χρ. Μωραΐτου και Γ. Μαυρουκάκη, Μέγαρα 19100, την 14η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 και θα ανοιχθούν δημοσίως παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ή της ορισθείσης υπ’αυτού Επιτροπής και θα επιλεγεί ο προσφέρων την συμφεροτέρα μικρότερη τιμή.

5) Η σύμβαση θα έχει διετή διάρκεια, δυναμένη να παραταθεί για μία ακόμη διετία, εάν τούτο επιβάλλεται από  λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και συμφέροντος των πτηνοτρόφων, οι οποίοι εξυπηρετούνται εκ της μεταφοράς αυτής.

6) Γιά την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να δοθεί εγγυητική επιστολή Τράπεζας για την εφαρμογή των όρων της συμβάσεως ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.

7) Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει ρητά τους όρους τους προβλεπομένους υπό της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και να διατηρεί πλήρη καθαριότητα στον χώρο φορτώσεως των κάδων σε συνεργασία μετά του ιδιοκτήτη του πτηνοτροφείου, ώστε να μην παρουσιάζεται προσβολή του περιβάλλοντος της περιοχής.

Η παρούσα δημοσιεύεται εντός των προβλεπομένων υπό του νόμου προθεσμιών και στα προβλεπόμενα μέσα ενημέρωσης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΜ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ


Από το Blogger.