Header Ads

header ad

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Παρακαλείσθε όπως την 12-6-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση για την συζήτηση & λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

1. Περί έγκρισης πρακτικών(2) άγονου διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση μιας (1) θέσης περιπτέρου
στον ΚΧ 256 του Οικισμού Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων
2. Περί έγκρισης πρακτικών(2) άγονου διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση μιας (1) θέσης περιπτέρου
στην οδό 28ης Οκτωβρίου 148 της Δημοτικής Κοιν/τας του Δήμου Μεγαρέων»
3. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για
την αντικατάσταση όσων καταστράφηκαν από την πλημύρα της 15-11-2017», με απ’ ευθείας
ανάθεση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10
και του άρθρου 32 του Ν.4412/16, παρ. 2, εδάφιο γ’ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
μόνο βάση τιμής, σε τιμές μονάδος
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης «εξόφληση της συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί
της ΓΑΚ 4202/2010 αγωγής του Ευάγγελου Τζουνούπη κατά του Δήμου Μεγαρέων ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (1ο Μονομελές)» και διάθεση πίστωσης, σε βάρος του πρ/σμού
του Δήμου οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το αρ. 9 του ΠΔ 80/2016
5. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας
εντός της περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, στον κ.Παπαγιάννη Γεώργιο του
Μελετίου
6. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας
εντός της περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, στην κ. Κεσσέ Βασιλεία του
Ανάργυρου
7. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης για την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας
εντός της περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, στην κ.Ματαντούλια Μαρδίτσα του
Μιχαήλ
8. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας
ΚΗΟ 5463 & ΚΗΟ 4644 φορτηγών οχημάτων
9. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας
ΜΕ 89681 φορτωτή, ΜΕ 58475 σκούπα, ΜΕ 58475 σκούπα & ΚΥ 208 γκρέιντερ μηχανημάτων έργου
10. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή των υπ’ αριθ. κυκλοφορίας
ΚΗΟ 5324, ΚΗΟ 5431 & ΚΗΙ 7032 απορριμματοφόρων οχημάτων, ΚΗΟ 4644 φορτηγό & ΚΗΙ 5275
φορτηγάκι
11. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας
ΚΗΙ 7033 απορριμματοφόρου οχήματος
12. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας
ΚΗΙ 5293 ασθενοφόρου οχήματος
13. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια κρυστάλλου για το υπ’ αριθ.
κυκλοφορίας ΚΗΟ 5417 λεωφορείο
14. Περί έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για βεβαίωση ταχογράφου για τον έλεγχο ΚΤΕΟ
στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4644 φορτηγού οχήματος
15. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 17/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Λοιπές Προμήθειες Υπηρεσίας
Πρασίνου», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
16. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 18/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας για την
συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
17. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 19/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικών
Εργαλείων Εργοταξίου», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


Από το Blogger.