Header Ads

header ad

Ομάδα πολιτών ζητά την επιτάχυνση της επανελειτουργίας του Προαστιακού Δυτικής Αττικής

Η κίνηση πολιτών Ecoeleusis που ζητά την επαναλειτουργία του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής (δηλαδή της παλιάς εγκαταλελειμένης σήμερα σιδηροδρομικής γραμμής από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι την Ελευσίνα) απέστειλα κείμενο με ερωτήματα και θέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών, τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ ζητώντας να διευκρινιστούν κάποια κατά την άποψη τους εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα. Τα δέκα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

1. Δεν έχει δοθεί η Τεχνική Περιγραφή του έργου της κατασκευής των αγωγών: Διαδρομή, διατομές των αγωγών, πλήθος αγωγών, είδη καυσίμων που θα μεταφέρονται. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν εκτός της κατασκευής νέων αγωγών τα ΕΛΠΕ προτίθενται να κάνουν χρήση του σιδηροδρομικού διαδρόμου απόΕΛΠΕ ΒΕΕ έως ΕΛΠΕ ΒΕΑ και για εμπορευματικές μεταφορές καυσίμων.

2. Υπάρχει σύγχυση με αντικρουόμενες δηλώσεις και διατυπώσεις όσον αφορά την διέλευση των αγωγών καυσίμων: «παράλληλα» ή «κάτω» από τις σιδηροτροχιές εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ.Στο Μνημόνιο Κατανόησης δεν γίνεται αναφορά στο πλήθος των αγωγών αλλά σε «δίκτυο υπόγειωναγωγών κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής». Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί οι αγωγοί πρέπει να είναι επισκέψιμοι σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος ή συντήρησης. Να διευκρινιστεί αν θα είναι έξω από το δυναμικό περιτύπωμα των συρμών. Επίσης, πώς θα επιτευχθεί αυτό στο τμήμα από ισόπεδη διάβαση Οδού Πλάτωνος μέχρι τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ όπου η γραμμή είναι μετρική και η ζώνη απαλλοτρίωσης πολύ στενή;

3. Το σιδηροδρομικό έργο για την λειτουργία του Προαστιακού Δυτικής Αττικής καθώς και η διέλευση αγωγών των ΕΛΠΕ στον σιδηροδρομικό άξονα θα εξεταστούν για να λάβουν την απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση ως ένα ενιαίο έργο; Αν όχι, δηλ. αν εξεταστούν ξεχωριστά, τι θα συμβεί αν το έργο της διέλευσης των αγωγών δεν λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση; Δεσμεύεται το Υπουργείο ότι θα υλοποιήσει αυτοτελώς το σιδηροδρομικό έργο;

4. Στο έργο της κατασκευής των αγωγών από τα ΕΛΠΕ θα περιλαμβάνεται η αποξήλωση της μετρικής γραμμής στην διαδρομή Σταθμός Ναυπηγείων Ελευσίνας, ΕΛΠΕ ΒΕΕ έως και Σιδ. Σταθμό Ελευσίνας και η αντικατάστασή της με κανονικού εύρους; Επιπλέον, για το τμήμα Σιδ. Σταθμός Ελευσίνας έως ΕΛΠΕ ΒΕΑ, θα περιλαμβάνεται η αποξήλωση τόσο της υφιστάμενης μετρικής όσο και της υφιστάμενης γραμμής διπλού εύρους και η απαραίτητη αντικατάσταση αμφοτέρων με κανονικού εύρους;

5. Mε δεδομένο ότι το έργο κατασκευής από τα ΕΛΠΕ των δύο αγωγών θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της υποδομής καθώς και της επιδομής μόνο τμήματος της σιδ. Γραμμής μεταξύ των δύο διυλιστηρίων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ΕΡΣΟΣΕ θα αναλάβει και την κατασκευή όλου του έργου ανακαίνισης της γραμμής στο υπολειπόμενο τμήμα μήκους 14 χλμ και συγκεκριμένα της αποξήλωσης των δύο υφιστάμενων γραμμών (μετρικής και διπλού εύρους) και την απαραίτητη αντικατάστασή τους με διπλή γραμμή κανονικού εύρους;

6. Ενώ είναι προφανές ότι το έργο της εγκατάστασης των αγωγών στον σιδηροδρομικό άξονα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από τα ΕΛΠΕ, δεν έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την εκτέλεση του σιδηροδρομικού έργου (Αλλαγή του πλάτους των γραμμών και στρώση 2 σιδηροτροχιών, αναβάθμιση σταθμών και δημιουργία νέων στάσεων, σηματοδότηση, εγκατάσταση Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) και ηλεκτροκίνηση). Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του υπολειπόμενου έργου; Kαι από ποιους πόρους;

Πιο συγκεκριμένα: από ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ Αττικής, Ταμείο Συνοχής, Connecting Europe Facility ή άλλο) θα χρηματοδοτηθεί το σιδηροδρομικό έργο για την επαναλειτουργία του Προαστιακού Δυτ. Αττικής;

7. Το πρόσφατο (29.01.18) Δελτίο Τύπου της ΕΡΓΟΣΕ αναφέρεται «σε ταυτόχρονες μελέτες επεκτάσεων» χωρίς να διευκρινίζει ποιες επεκτάσεις είναι αυτές ενώ προσδιορίζει ως Α’ φάση την διαδρομή ΣΚΑ Ελευσίνας και όχι Σταθμός Αθηνών - ΣΚΑ – Σιδ. Σταθμός Ναυπηγείων Ελευσίνας. Το τμήμα από Σιδ.Σταθμό Ελευσίνας έως Ναυπηγεία πρέπει ανυπερθέτως να συμπεριληφθεί στην Α’ φάση.

Μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού που είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού πρέπει να αποσαφηνιστεί αν η Α’ φάση της επαναλειτουργίας του Προαστιακού Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) αφορά στο τμήμα Σταθμός Αθηνών ( Αφετηρία) - Άνω Λιόσια – Ναυπηγεία Ελευσίνας και αν η Β’ Φάση συμπεριλαμβάνει και το τμήμα Ναυπηγεία - Μέγαρα, απαραίτητο για τις ενδοπεριφερειακές μεταφορές, όπως προβλέπεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο και τα ΓΠΣ Ελευσίνας,
Ασπροπύργου και Μεγάρων.

8. Ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο των μελετών την εκπόνηση των οποίων αναλαμβάνουν τα ΕΛΠΕ; Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το τμήμα μεταξύ των δύο διυλιστηρίων, τα ΕΛΠΕ αναλαμβάνουν και την εκπόνηση των μελετών για το σύνολο των επεμβάσεων (υποδομή, επιδομή, συστημάτων ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Σ.Σ. Ελευσίνας καθώς και των κτιρίων των Σιδηροδρομικών Σταθμών Ελευσίνας και Ασπροπύργου) στο σιδηροδρομικό Άξονα από Άνω Λιόσια έως Ναυπηγεία Ελευσίνας και ενδεχομένως Μέγαρα;

9. Με δεδομένο ότι η λειτουργία του Προαστιακού Δυτ. Αττικής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το έτος ορόσημο 2021 που η Ελευσίνα θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για να συμβάλει τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων από το Κέντρο προς την Ελευσίνα και αντίστροφα, έχει ληφθεί πρόνοια ώστε η εγκατάσταση των δύο εργολαβιών ΕΛΠΕ και ΕΡΓΟΣΕ να γίνεται ταυτόχρονα ώστε εμπρόθεσμα (2021) και κατά προτεραιότητα να παραδοθεί σε χρήση το σιδηροδρομικό έργο;

10. Σε περίπτωση που τα ΕΛΠΕ για οποιουσδήποτε λόγους υπαναχωρήσουν – π.χ γιατί έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά για την διέλευση των αγωγών από άλλη χάραξη (Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΣΗ ΕΑΡΘ/ α.π 162695/25.7.2014) – από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις δεσμεύεται το Υπουργείο για την υλοποίηση του έργου της επαναλειτουργίας του Προαστιακού Δυτικής Αττικής;

Η σημαντικότερη θέση της κίνησης πολιτών Ecoeleusis είναι η άμεση έναρξη σχεδιασμού και μελέτης για την επαναδραστηριοποίηση της γραμμής για προαστιακή σιδηροδρομική συγκοινωνία που θα συνδέσει τις περιοχές του Θριάσιου Πεδίου με την Αθήνα. Σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ-ΕΛΠΕ-Δήμου Ελευσίνας σχολιάζουν πως "αποτελεί ανυποχώρητη προτεραιότητα η διασφάλιση της εμπρόθεσμης έως το έτος 2021 (έτος φιλοξενίας από την πόλη της Ελευσίνας του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης) και χωρίς εκπτώσεις (όσον αφορά την χρηστικότητα και την λειτουργικότητά του), του έργου της λειτουργίας του Προαστιακού Τραίνου στον σιδηροδρομικό άξονα" ενώ διατυπώνουν "βάσιμους φόβους ότι η συνδυασμένη χρήση του σιδηροδρομικού άξονα με διέλευση αγωγών καυσίμων (και ποδηλατόδρομου) θα επιφέρει καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των αναγκαίων παρεμβάσεων στην υποδομή και την επιδομή της γραμμή.Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com
Από το Blogger.