Header Ads

header ad

«Τι είχες Γιάννη; Τι ’χα πάντα»

Δελτίο τύπου της «Ένωσης Πολιτών»
Ο κ. Γιάννης Μαρινάκης, κατά πάγια τακτική του, προκειμένου να καλύπτει λάθη, παραλείψεις ή ανεπίτρεπτες ενέργειές του που έρχονται στην επικαιρότητα, προσπαθεί να σκιάσει τις ευθύνες του με διάφορους τρόπους διαστρεβλώνοντας τα πράγματα, νομίζοντας έτσι ότι θα παραπλανήσει τους πολίτες.

Ενδεικτικά οι πρόσφατες δηλώσεις του για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), που στόχο έχουν να σκεπάσουν τις ευθύνες του για τις απαράδεκτες και καταστροφικές για την περιοχή προτάσεις, που είχε συμπεριλάβει στο προταθέν από αυτόν ΓΠΣ και ταυτόχρονα επιχειρεί να απαξιώσει τις προσπάθειες της Διοίκησης Σταμούλη για την επικείμενη επιτυχή τελική έγκριση του ΓΠΣ.

Από το περιεχόμενο επιστολής, που δόθηκε πρόσφατα στην δημοσιότητα από τον κ. Μαρινάκη, προκύπτει, ότι μέχρι το τέλος της θητείας της Διοίκησης Μαρινάκη είχε επιτευχθεί έγκριση εισηγητικής πρότασης της αρμόδιας υπηρεσίας από την Ε/Ε του ΟΡΣΑ, κάτι που φυσικά έχει την αξία του, αλλά προφανέστατα αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί έγκριση ΓΠΣ, όπως ψευδώς υποστηρίζει ο κ. Μαρινάκης.

Για τους γνωρίζοντες, αλλά και σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του και αντικρούοντας τους προηγούμενους ισχυρισμούς του, μετά την ως άνω έγκριση της Υπηρεσίας έπρεπε να υπάρξουν σταδιακά έλεγχοι και εγκρίσεις, μέσα από τις γνωστές χρονοβόρες διαδικασίες του δημοσίου και τις όποιες ενδεχομένως καθυστερήσεις από διορθωτικές παρεμβάσεις των αρμοδίων οργάνων : α) Νομοθετικός έλεγχος από Νομικό Τμήμα του ΥΠΕΚΑ, β) Υπογραφή από πέντε (5) διαφορετικές συναρμόδιες Διευθύνσεις, γ) Υπογραφή από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, δ) Τελική έγκριση και υπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό, ε) και φυσικά δημοσίευση σε ΦΕΚ. Τότε και μόνο τότε θα έχουμε τελική έγκριση ΓΠΣ. Αυτά φυσικά δεν έγιναν μέχρι το τέλος της Διοίκησης Μαρινάκη, άρα τα όσα υποστηρίζει περί έγκρισης κτλ είναι ψευδή και παραπλανητικά.

Θυμίζουμε επίσης, ότι μετά τις τελευταίες εκλογές η κεντρική διοίκηση της χώρας αποφάσισε την κατάργηση του ΟΡΣΑ και την συγκρότηση νέας Αρχής, που θα εξετάζει εφ’ εξής συναφή θέματα ΓΠΣ. Ως γνωστό για διάφορες αιτίες ή συγκρότηση της νέας αυτής αρχής με την επωνυμία Μητροπολιτική Επιτροπή καθυστέρησε υπερβολικά, για μεγάλο χρονικό διάστημα και ευλόγως καθυστέρησαν και οι εγκρίσεις των σχετικών ΓΠΣ, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δική μας περίπτωση, αφού είχε δοθεί εντολή να περάσει και από την Μητροπολιτική Επιτροπή.

Επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέα Διοίκηση του Δήμου, μελετήσαμε επισταμένως και με την επιβαλλόμενη σοβαρότητα το προταθέν από τη Διοίκηση Μαρινάκη ΓΠΣ, όπου εντοπίσαμε μεταξύ άλλων και τρείς σοβαρές και ανεπίτρεπτες για τα συμφέροντα της κοινωνίας μας προτάσεις, τις οποίες κατ’ επανάληψη έχουμε γνωστοποιήσει στους πολίτες.

Τις ανεπίτρεπτες και καταστροφικές, για την περιοχή προτάσεις του κ. Μαρινάκη ευτυχώς εντοπίσαμε και άμεσα τις τροποποιήσαμε υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας μας, τις ενσωματώσαμε στο προτεινόμενο ΓΠΣ και αναμένουμε μετά και την πρόσφατη συζήτησή μας και με τα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής, ότι σύντομα θα επιτευχθεί η πολυπόθητη έγκριση ενός πραγματικά ωφέλιμου και αναπτυξιακού ΓΠΣ για την περιοχή μας.

Εκ περισσού σημειώνεται, ότι η τροποποιητική αυτή ενέργειά μας ουδόλως υπήρξε αιτία καθυστέρησης της εξελεγκτικής πορείας του ΓΠΣ, απεναντίας γλύτωσε την περιοχή και τους κατοίκους του Δήμου, από πολλά και ολέθρια δεινά, που τους επιφύλασσαν οι προτάσεις του κ. Μαρινάκη.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


Από το Blogger.